Stijn werkt energiek en is een doortastend onderhandelaar. Zijn aanpak karakteriseert zich door juridisch pragmatisme.

Advocaat vanaf 2004

Voordat Stijn advocaat werd heeft hij drie jaar gewerkt als contractmanager bij de aannemerscombinatie die verantwoordelijk was voor de aanleg van de Westerscheldetunnel.

Stijn heeft goede kennis van algemeen contractenrecht en civiel procesrecht. Specifiek: RAW-, STABU- en geïntegreerde D&C en complexe DBMFO aannemingsovereenkomsten en de UAV’89, UAV’12 en de UAV-GC.

Nevenactiviteiten

Lid van de Raad van Discipline in de arrondissementen Amsterdam en Noord-Holland.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland.

Stijn verzorgt veelvuldig in company cursussen contractenrecht.

Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Stijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Vastgoedrecht
– Bouwrecht
– Erfdienstbaarheden
– Erfpacht
– Burenrecht

Burgerlijk procesrecht
– Arbitrage
– Beslag- en executierecht
– Litigation

Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

t: +31 6 24 57 62 46
e: wiggers@dvlp.nl