Sjoerd heeft gevoel voor politiek en bestuur. Hij heeft veel kennis van het omgevingsrecht en werkt secuur.

Advocaat vanaf 2006

Na zijn studie was Sjoerd ruim zes jaar jurist bij de Raad van State. Ook heeft hij enkele jaren bij het Ministerie van Financiën gewerkt.

Sjoerd heeft specifieke kennis van het omgevingsrecht (bestemmingsplannen, milieu en vergunningen), openbaarheid van bestuur en handhaving.

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hij meegeschreven aan de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet.

Nevenactiviteiten

Sjoerd is lid van de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten Amsterdam.

Verder is hij lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).

Sjoerd is co-auteur van Tekst & Commentaar Milieurecht (Kluwer).

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Sjoerd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Omgevingsrecht
– Milieurecht
– Waterrecht
– Ruimtelijk bestuursrecht

Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

t: +31 6 27 86 73 42
e: vandenende@dvlp.nl