Sjoerd heeft gevoel voor politiek en bestuur en werkt secuur. Hij hecht aan professionele correctheid.

Advocaat vanaf 2006

Na zijn studie was Sjoerd ruim zes jaar jurist bij de Raad van State. Ook heeft hij enkele jaren bij het Ministerie van Financiën gewerkt.

Sjoerd heeft specifieke kennis van omgevingsrecht (bestemmingsplannen, milieu en vergunningen), openbaarheid van bestuur en handhaving.

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft hij meegeschreven aan de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet.

Nevenactiviteiten

Sjoerd is lid van de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten Amsterdam.

Hij is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Sjoerd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Omgevingsrecht
– Milieurecht
– Waterrecht
– Ruimtelijk bestuursrecht

Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

t: +31 6 27 86 73 42
e: vandenende@dvlp.nl