Sascha is energiek, ondernemend en brengt een bak aan ervaring in het Omgevingsrecht met zich mee.

Advocaat vanaf 2004

Sinds de start van haar loopbaan houdt Sascha zich bezig met het Omgevingsrecht: vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving. Zij adviseert over deze onderwerpen, maar procedeert minstens net zo veel. Ze komt dan ook vaak in Den Haag bij de Raad van State.
Sascha vindt het leuk zaken tot op de bodem uit te zoeken en is tegelijkertijd praktisch in haar aanpak.

Sascha treedt met name op voor vastgoedontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties en gemeenten.

Naast advocaat is Sascha ook MfN-registermediator. Vanuit die functie verzorgt zij mediations tussen partijen in een conflict. Ook pre-mediation behoort tot de mogelijkheden: alvast in overleg met betrokkenen voordat sprake is van een concreet conflict. Sascha kan in die hoedanigheid bijvoorbeeld het verplichte participatietraject van de nieuwe Omgevingswet begeleiden.

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Sascha heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Omgevingsrecht

Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

t: +31 6 41 01 60 21
e: stavenuiter@dvlp.nl