Merijn is een uitstekend jurist. Hij helpt partijen tot beter inzicht te komen en is oplossingsgericht.

Advocaat vanaf 2004

Merijn is specialist op het gebied van huur (bedrijfsruimte en woonruimte), koop, bouw, erfpacht, algemeen contractenrecht, zakenrecht en VvE’s.

Nevenactiviteiten

Vaste medewerker WR, tijdschrift voor huurrecht (Kluwer)
Lid van de adviescommissie huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
Co-auteur van het handboek Huurrecht woonruimte (Sdu)
Lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
Bestuurder van stichting De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie, stichting The New University en stichting De Nieuwe Traditie
De specialisatieopleiding huurrecht (waaraan hij inmiddels als docent is verbonden) heeft hij in 2010 cum laude afgerond.

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Merijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Huurrecht

​Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op dit hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

t: +31 6 54 70 86 90
e: veldman@dvlp.nl