Matanja heeft overzicht over zijn vakgebied en analyseert ontzettend grondig.

Advocaat vanaf 2005

Matanja is goed bekend met de bijzonderheden van de inkoop in verschillende sectoren, zoals IT, zorg, vervoer en bouw. Daarbij treedt hij op voor aanbestedende diensten en inschrijvers.

Matanja is co-auteur van het standaardwerk ‘Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht’ van Kluwer en ‘Commentaar Aanbestedingsrecht’ van Sdu.

Hij doceert over inkoop en aanbestedingsrecht, onder meer voor de Universiteit Utrecht en de Grotius Academie.

Op 1 juli 2022 is Matanja benoemd tot vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Hij promoveert momenteel aan de Universiteit van Maastricht. Matanja is bovendien co-host van de aanbestedingsrechtelijke podcast ‘Bestek‘.

Rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur.

Matanja heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht ertoe dat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied worden behaald.

Contact

t: +31 6 46 59 38 90
e: pinto@dvlp.nl