Expertises

Milieu
Ruimtelijke ordening
Handhaving en sancties
Vastgoedtransacties
Projectontwikkeling
Herontwikkeling en renovatie
Aanbesteden
Ontwerp- en adviesovereenkomsten
Bouw
Procederen
Retail
Huur
VvE’s
Duurzame energie